srdiecko srdiecko srdiecko
srdiecko srdiecko srdiecko

Finančné inštitúcie

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Allianz pojišťovna, a.s.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Direct pojišťovna, a.s.
EULER HERMES Europe SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
EULER HERMES SA, organizační složka
Europäische Reiseversicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Generali Česká pojišťovna a.s.
Generali Poisťovňa, a. s.
Generali Versicherung AG
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Slavia pojišťovna a.s.
Union poisťovňa, a. s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.